خانه صدور کارت بیمه ورزشکاران

صدور کارت بیمه ورزشکاران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵زمان ایجاد: ۰۹:۵۵تعداد بازدید: ۷۱۸شناسه : 19011341000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
صدور کارت بیمه ورزشکاران
باشگاه های ورزشی مکلفند با ارائه لیست ورزشکاران خود برای آنها درخواست صدور کارت بیمه ورزشی نمایند. این بیمه توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام میگیرد و در استانها افراد با مراجعه به هیئت های پرشکی ورزشی از این خدمت بهره مند می گردند
مدارک مورد نیاز
  • یک قطعه عکس 4×3
  • کپی کارت ملی یا کارت اقامت با حداقل 6 ماه اعتبار جهت اتباع کشورهای خارجه متقاضیان
  • فیش بانکی مبلغ واریزی
اطلاعات تکمیلی
ساعات ارائه خدمت: مراجعه به هیئت های پزشکی ورزشی استان 8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری: 1 بافر
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان: 100000ریال
نحوه دسترسی
اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا / مرکز تماس
تصویر فرآیند ارائه خدمت
صدور کارت بیمه ورزشکاران
 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو