خانه اخبار ایران اخبار ورزش شادینا دبیر فدراسیون رزمی کشور مطرح کرد : فدراسیون رزمی کشور بالغ بر۱۳۰رشته مختلف دارد

شادینا دبیر فدراسیون رزمی کشور مطرح کرد : فدراسیون رزمی کشور بالغ بر۱۳۰رشته مختلف دارد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد ،دبیر فدراسیون رزمی کشور در مجمع انتخابات هیات رزمی کهگیلویه وبویراحمد گفت :130 رشته ورزشی در این فدراسیون مشغول فعالیت هستند و با توجه به این گستردگی وتنوع آینده مدال کشور در دست فدراسیون ورزشهای رزمی است.

دبیر فدراسیون ورزش های رزمی کشور در مجمع انتخاباتی هیات ورزشهای رزمی کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه این فدراسیون بالغ بر۱۳۰رشته مختلف دارد گفت:با توجه به این گستردگی وتنوع آینده مدال کشور در دست ورزشهای رزمی است.

فرهنگ شادنیا جایگاه فدراسیون ورزشهای رزمی در ورزش کشور را مهم وکلیدی خواند و افزود:می توان با سرمایه گذاری اندک در ورزش های رزمی خروجی قابل توجهی را شاهد بود.

وی بیان داشت:در هیات ورزش های رزمی درسطح استان ها آموزش وآگاه سازی و به روز رسانی احکام از جمله اولویت هایی است که باید به آنها توجه ویژه شود.

دبیرفدراسیون ورزش های رزمی کشورتصریح کرد:پیش ازاین ضعف ها ومشکلاتی در هیات ورزش های رزمی استان کهگیلویه وبویراحمد وجود داشت واین هیات ارتباط چندانی  بافدراسیون نداشت که این موضوع باعث ایجاد نگرانی های زیادی شده بود.

شادنیا با اشاره به اینکه اکنون هیات ورزش های رزمی استان به واسطه اقدامات انجام شده درشرایط مطلوب تری قرار گرفته ادامه داد:کهگیلویه وبویراحمد می تواند با استفاده ازظرفیت و سرمایه های ورزشی خود در این رشته درآینده حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو