خانه اخبار ایران اخبار ورزش دستورالعمل حمایت از طرح های فراگیر حوزه جوانان اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد

دستورالعمل حمایت از طرح های فراگیر حوزه جوانان اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

دستورالعمل حمایت از طرح های فراگیر حوزه جوانان اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد

دستورالعمل حمایت از طرح های فراگیر حوزه جوانان اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد

قابل توجه سازمان های مردم نهادو مراکز مشاوره ازدواج اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد ،جهت ارسال طرح ها به حوزه معاونت فرهنگی و امور جوانان مراجعه نمائید .ضمنا تاریخ ارائه طرح ها تا پایان 15تیرماه 1399 می باشد.

پیوست شماره 1

دستورالعمل حمایت از طرح های فراگیر حوزه جوانان

مقدمه
امروزه نقش جوانان به عنوان نیروی انسانی فعال و بانشاط در توسعه همه جانبه کشور برکسی پوشیده نیست. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) در بیانیه گام دوم انقلاب ، جوانان را به عنوان محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی معرفی می فرماید . مطابق منویات ایشان مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّالان جوان، در همه‌ی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویّت و عدالت، باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربه‌ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه‌ی انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته‌ی اسلامی بسازند. نیروی جوانی ظرفیت ارزشمندی است که برنامه ریزان و مجریان حوزه جوانان می توانند از این ظرفیت چه در حوزه « فکر و سیاستگذاری » و چه در حوزه « اجرایی و عملیاتی » بهره گیرند. اگرچه در حال حاضر، جوانان با مسائل و چالش های گوناگونی مواجه می باشند لیکن لازمه برطرف ساختن همین چالش ها استفاده از ظرفیت خود جوانان است. به طوری که هر گونه برنامه ریزی و اجرا در حوزه جوانان نیازمند مشارکت خود آنهاست. معاونت امور جوانان با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت فکر، اندیشه و نیروی اجرایی جوانان زمینه ای را فراهم نموده است تا به چالش ها و مسائل مرتبط با جوانان از طریق راهکارها و توان اجرایی آنها پرداخته شود. دستورالعمل پیش رو نحوه ارائه طرح های پیشنهادی در حوزه جوانان و اجرای آنها می باشد.
اهداف
 • ایجاد فرصتی جدید برای حل مشکلات و چالش های حوزه جوانان به عنوان رسالت اصلی معاونت امور جوانان
 • ایجاد انگیزه برای جوانان و صاحبنظران حوزه جوانان برای ارائه راهکارهای حل مشکلات این قشر
 • ایجاد انگیزه برای گروه های مختلف جوانان جهت مشارکت در اجرای امور مربوط به خود
 • کشف الگوهای بومی و تسهیل برای اجرایی نمودن این الگوها در توسعه امور جوانان
تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحات ذیل در معانی مربوطه به کار می رود
 1. جوان : تمامی افراد رده سنی 35-18 سال
 2. اداره کل استان : اداره کل ورزش و جوانان استان
 3. اداره کل طرح های ملی : اداره کل طرح های ملی و فراگیر جوانان
 4. پیشنهاد دهنده طرح : کلیه افراد و نهادهای مشمول ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور که دارای ویژگی های پیش بینی شده در فراخوان جهت ارائه طرح های استانی و منطقه ای باشند.
 5. طرح فراگیر : یک ایده قابل اجرا و کلیه فعالیت ها، اقدامات و عملیات اجرای آن که در یک دوره زمانی مشخص و با هزینه معین پیش بینی می شود. طرح فراگیر براساس گستره جغرافیایی دارای دو سطح می باشد؛ استانی و منطقه ای
 6. طرح فراگیر استانی : طرحی است که گستره جغرافیایی اجرای طرح، حداکثر یک استان است.
 7. طرح فراگیر منطقه ای : طرحی است که گستره جغرافیایی اجرای طرح بیش از یک استان با ویژگی طبیعی یا انسانی متمایز نسبت به مناطق همسایه باشد.
 8. شورای داوری استانی : شورایی است که به منظور بررسی طرح های فراگیر استانی در اداره کل استان تشکیل می شود.
 9. شورای داوری منطقه ای : شورایی است که به منظور بررسی طرح های فراگیر منطقه ای در اداره کل استان تشکیل می شود.
 10. شورای داوری ملی : شورایی است که به منظور بررسی طرح های منطقه ای ( مورد تأیید شورای داوری منطقه ای ) در اداره کل طرح های ملی تشکیل می شود.
 11. فراخوان : اعلامیه دریافت طرح های استانی و منطقه ای که توسط اداره کل طرح های ملی تدوین می شود و به نحو مقتضی اطلاع رسانی می گردد.
گردش کار حمایت از طرح های فراگیر
 1. اعلان فراخوان
فراخوان دریافت طرح ها توسط اداره کل طرح های ملی اعلام می شود. در این فراخوان موضوعات، اولویت ها ، زمان، شرایط و ویژگی طرح ها و پیشنهاد دهندگان طرح تعیین می شود. این فراخوان ضمن اطلاع رسانی در پورتال وزارتخانه به ادارات کل استانی ابلاغ خواهد شد تا از طریق پورتال اداره کل استان، نصب پوستر در محل اداره کل استان و خانه جوانان استان اطلاع رسانی گردد.
 1. ارائه طرح های فراگیر جوانان به اداره کل استان
پس از اعلان فراخوان تمامی پیشنهاد دهندگان طرح که واجد شرایط ذیل باشند طرح های ( استانی و منطقه ای ) خود را طبق ضوابط مندرج در فراخوان و در قالب فرمت پیش بینی شده به اداره کل استان محل اقامت ارائه می کنند.
ویژگی های لازم جهت احراز صلاحیت پیشنهاد دهندگان طرح :
الف ) افراد حقیقی
 • دارا بودن 2 سال سابقه هیئت علمی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • دارا بودن 6 سال سابقه کاری مرتبط برای افراد غیر از هیئت علمی دانشگاه ( سابقه رسمی باید به تأیید دستگاههای مرتبط یا موسسات رسمی دارای شماره ثبت و شناسه ملی رسیده باشد. )
 • دارا بودن تیم اجرایی و امکانات سخت افزاری متناسب برای اجرای طرح
 • دارا بودن تحصیلات مرتبط با موضوع طرح
ب ) افراد حقوقی
 • غیردولتی بودن موسسه
 • دارا بودن شماره ثبت و شناسه ملی
 • دارا بودن 5 سال سابقه کاری مرتبط و حداقل 2 طرح اجرا شده در زمینه مرتبط با موضوع طرح
 • تناسب زمینه فعالیتی قید شده در اساسنامه مؤسسه با موضوع طرح
 1. بررسی و تصویب / عدم تصویب طرح های فراگیر در شوراهای داوری استانی و منطقه ای
اداره کل استان موظف است پس از پایان مهلت ارسال طرح ها حداکثر ظرف مدت یک ماه با تشکیل جلسات شورای داوری استانی ( برای طرح های استانی ) و شورای داوری منطقه ای ( برای طرح های منطقه ای ) با حضور اعضای ذیل نسبت به بررسی طرح ها اقدام نماید.
اعضای شورای داوری استانی:
 • مدیرکل استان ( رئیس شورا )
 • معاون فرهنگی و امور جوانان استان ( دبیر شورا )
 • سه نفر صاحبنظر یا متخصص در موضوع طرح ( به پیشنهاد معاون جوانان و تأیید مدیرکل استان )
 • یک کارشناس طرح های ملی در اداره کل استان
 • رئیس مجمع سمن های استان
 • نماینده حراست استان ( بدون حق رأی )
نکته : هیچ یک از اعضای شورای داوری استانی، بستگان درجه یک آنها و سمن یا سمن های منتسب به آنها مادامی که این افراد در شورای مذکور عضویت دارند ، مجاز به ارائه طرح های موضوع این شورا نمی باشند.
اعضای شورای داوری منطقه ای:
 • مدیرکل استان ( رئیس شورا )
 • معاون فرهنگی و امور جوانان استان ( دبیر شورا )
 • دو نفر صاحبنظر یا متخصص در موضوع طرح ( به پیشنهاد معاون جوانان و تأیید مدیرکل استان )
 • یک کارشناس طرح های ملی در اداره کل استان
 • نماینده حراست استان ( بدون حق رأی )
تبصره : حضور رئیس یا دبیر شورا ، کارشناس طرح های ملی، یک نفر صاحبنظر و نماینده حراست در جلسه ( شورای داوری استانی / شورای داوری منطقه ای ) الزامی است .
نکته : هیچ یک از اعضای شورای داوری منطقه ای ، بستگان درجه یک آنها و سمن یا سمن های منتسب به آنها مادامی که این افراد در شورای مذکور عضویت دارند ، مجاز به ارائه طرح های موضوع این شورا نمی باشند.
وظایف و اختیارات شوراهای داوری استانی ومنطقه ای :
 • دریافت طرح ها ، بررسی و اعلام نتیجه به اداره کل استان
 • شورای داوری باید در خصوص تصویب یا عدم تصویب طرح دلایل مستند و متقن ارائه نماید.
 • تطبیق صلاحیت پیشنهاد دهندگان طرح با قیود تعیین شده ( ویژگی های لازم جهت احراز صلاحیت )
 • تطبیق عنوان و محتوای طرح با موارد ذکر شده در فراخوان و بررسی کیفی و محتوایی طرح ها
 • انتخاب و اولویت بندی طرح های استانی (توسط شورای داوری استانی) و حداکثر دو طرح منطقه ای (توسط شورای داوری منطقه ای) حائز شرایط و مورد تأیید
 • ارائه پیشنهادهای اصلاحی به طراح در خصوص طرح در دست بررسی
 1. اعلام نتایج بررسی طرح ها به اداره کل طرح های ملی
پس از بررسی طرح ها در شورای داوری استانی / منطقه ای ، اداره کل استان موظف است؛ نتیجه بررسی طرح هایی را که تصویب نشده است ظرف مدت حداکثر 10 روز به اطلاع پیشنهاد دهندگان آن طرح ها برساند. هم چنین لازم است طرح های تصویب شده را به اداره کل طرح های ملی اعلام نماید که این اعلام به دو شکل صورت می گیرد :
اعلام نتایج طرح های استانی
لازم است در خصوص کلیه طرح های استانی که در شورای داوری استانی مصوب شده است صرفا عناوین، مبلغ مصوب شده ، مجری طرح و رزومه مجری ( رزومه ای که منطبق با شرایط اعلام شده در فراخوان باشد ) به اداره کل طرح های ملی ارائه گردد. بدیهی است ارسال محتوای طرح های مصوب لازم نمی باشد.
اعلام نتایج طرح های منطقه ای
هر استان در طول مدت تعیین شده در فراخوان می تواند صرفا 2 طرح منطقه ای تأیید شده در شورای داوری منطقه ای را که براساس اولویت انتخاب شده است به اداره کل طرح های ملی اعلام نماید. لازم است محتوای طرح طبق فرمت پیش بینی شده به صورت کامل برای اداره کل طرح های ملی ارسال شود تا در شورای داوری ملی بررسی گردد.
 1. بررسی طرح ها در اداره کل طرح های ملی
اداره کل طرحهای ملی در خصوص طرح های استانی و طرح های منطقه ای به طرق زیر عمل می نماید :
طرح های استانی مصوب شورای داوری استانی:
طرح های مصوب شورای داوری استانی که به اداره کل طرح های ملی ارسال شده است درصورت تأمین اعتبار مورد حمایت قرار می گیرند.
طرح های منطقه ای مورد تأیید شورای داوری منطقه ای:
طرح های منطقه ای مورد تأیید شورای داوری منطقه ای باید در قالب فرمت پیش بینی شده به اداره کل طرح های ملی ارسال شود. جلسه شورای داوری ملی جهت بررسی طرح های منطقه ای متشکل از اعضای ذیل برگزار می گردد :
 • مدیرکل طرحهای ملی ( رئیس شورا )
 • مدیرکل دفتر / اداره کل مربوط به موضوع طرح پیشنهادی بنا به ضرورت و تشخیص رئیس شورا
 • یکی از مشاوران معاونت امور جوانان به تشخیص رئیس شورا
 • رئیس اداره توسعه طرح های ملی و فراگیر جوانان ( دبیر شورا )
 • رئیس اداره نظارت و ارزیابی طرح های ملی و فراگیر جوانان
 • دو نفر صاحب نظر در حوزه جوانان
 • نماینده حراست ( بدون حق رأی )
 • پیشنهاد دهنده طرح برای ارائه طرح ( بنا بر ضرورت و تشخیص رئیس شورا و بدون حضور در زمان رأی گیری )
نکته : حضور رئیس و دبیر شورا ، نماینده حراست ، یک صاحبنظر به همراه 2 نفر از اعضای دارای حق رأی در جلسه الزامی است.
طرح منطقه ای که در شورای داوری ملی مصوب می شود صرفا در صورت تأمین اعتبار مورد حمایت قرار می گیرد.
 1. اعلام نتایج بررسی نهایی طرح ها و ابلاغ اعتبار به استان
تمامی طرح هایی که طبق ضوابط تعیین شده به اداره کل طرح های ملی ارسال شده است ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف می گردد و نتیجه به استانها اعلام خواهد شد. در صورت تأمین اعتبار طرح ها، ابلاغ اعتبار به استانها صورت خواهد گرفت .
 1. اعلام نتیجه به طراح
اداره کل استان پس از دریافت تأیید نهایی از اداره کل طرح های ملی باید حداکثر ظرف ده روز تأیید نهایی طرح را به اطلاع پیشنهاد دهنده طرح رسانده و اقدامات لازم را برای حمایت پیش بینی شده آغاز نماید.
پیوست شماره 3

طرحنامه طرح های فراگیر

استان: تاریخ:
عنوان طرح :
الف ) مشخصات پیشنهاد دهنده / پیشنهاد دهندگان طرح :
شخص حقیقی :
نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه
تاریخ و محل تولد
سطح و رشته تحصیلی
شغل فعلی
کدملی
نشانی پستی
تلفن
ایمیل

* رزومه شخص جهت بررسی سوابق فعالیتی و احراز صلاحیت به پیوست ارائه گردد.
شخص حقوقی :
نام و نوع مؤسسه
موضوع فعالیت
تاریخ تأسیس
شماره ثبت
محل ثبت
نشانی پستی
تلفن
ایمیل
* رزومه مؤسسه جهت بررسی سوابق فعالیتی و احراز صلاحیت به پیوست ارائه گردد.
ب ) مشخصات محتوایی طرح :
1
محور طرح ( مشخص شود طرح پیشنهادی ذیل کدام یک از محورهای فراخوان ارائه شده است)

2
هدف یا اهداف (حداکثر سه هدف)

3
خلاصه طرح ( روش دستیابی به اهداف و مراحل اقدامات اجرایی طرح به طور خلاصه توضیح داده شود )

4
ماحصل و خروجی طرح چیست ؟
( نتایج کمی و کیفی طرح توضیح داده شود )

5
ویژگی ها و مشخصه های منحصر به فرد خروجی این طرح نسبت به طرح های مشابه چیست؟

6
مخاطبین طرح، کدام گروه سنی از جوانان هستند؟ ( افراد 35-18 سال جوان محسوب می شوند )

7
تعداد مخاطبین طرح ( پیش بینی می شود چند نفر از جوانان در طرح شرکت کنند؟ )

8
وضعیت جسمانی گروه مخاطب
مختص افراد سالم ¨ مختص افراد معلول ¨ افراد سالم و معلول¨
9
جنسیت مخاطبان
دختران ¨ پسران ¨ هر دو ¨
10
وضعیت تأهل مخاطبان
مجرد ¨ متأهل ¨ هر دو ¨
11
گستره اجرایی طرح
منطقه ای ¨ استانی ¨
درصورتی که طرح منطقه ای است ؛ استانهای مدنظر جهت اجرای طرح را نام ببرید . ................................................................
12
مجوزهای قانونی اخذ شده جهت اجرای طرح را بیان کنید

13
این طرح برای جذب مخاطبان پیش بینی شده چه روشی را اتخاذ می کند؟

ج ) مشخصات اجرایی طرح
1
همکاران طرح ( مشخصات تمامی همکاران طرح درج شود )
ردیف
نام و نام خانوادگی
سن
سطح و رشته تحصیلی
سوابق
سمت اجرایی در طرح
شماره تماس

2
هزینه های اجرایی به تفکیک ( هزینه پرسنلی، ابزار و ملزومات و ... )
ریز کلیه هزینه ها :
سرجمع هزینه ها ( کل مبلغ درخواستی ) به ریال :
به عدد : ............................................
به حروف : ...................................................................
سرانه واحد ( ) به ریال:
3
نحوه تأمین بودجه ( سهم بخش های مختلف در تأمین بودجه مورد نظر )
سهم وزارت ورزش و جوانان : ...................................... ریال درصد از کل: ...............
سهم سایر حامیان ( دولتی و غیردولتی ) : ..................................................ریال درصد از کل: ...............
سهم آورده پیشنهاد دهنده طرح : ..................................... ریال درصد از کل: ...............
هزینه مخاطب برای شرکت در طرح
طرح رایگان برگزار می شود ¨
طرح رایگان برگزار نمی شود ¨پرداختی هر شرکت کننده در طرح ............................................. ریال است.
آورده غیرنقدی پیشنهاد دهنده طرح ( نام و تعداد کلیه تجهیزات و امکاناتی که توسط پیشنهاد دهنده طرح تهیه شده است )

4
زمان بندی اجرای طرح ( از زمان آغاز طرح، تا حصول نتیجه مورد نظر کامل مشخص شود )

نام ونام خانوادگی:
امضاء:
پیوست شماره 2

« فراخوان حمایت از طرح های فراگیر حوزه جوانان»

معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به منظور اجرای وظایف سازمانی در ارتقای وضعیت جوانان بر اساس برنامه های ملی مصوب حوزه جوانان در نظر دارد از طرح های اجرایی متخصصین در پنج حوزه اشتغال، ازدواج و خانواده، مشارکت های اجتماعی، اوقات فراغت و آسیب های اجتماعی که اولویت های سال 1399 این معاونت را شامل می گردد حمایت نماید. امید است تمامی دلسوزان جوانان آینده ساز کشور با ارائه طرح های خود در موضوعات زیر در پیشرفت روز افزون جوانان ایران زمین مشارکت نمایند.
موضوعات مورد حمایت
 • ازدواج و خانواده :
 • توانمندسازی جوانان در امر ازدواج
 • تسهیل و ترویج ازدواج جوانان
 • تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوج های جوان
 • اصلاح نگرش و ترویج فرهنگ ازدواج و خانواده پایدار
 • آسیب های اجتماعی
 • کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و حاشیه نشینی
 • ارتقای سواد رسانه ای و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی
 • کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از گسستگی روابط جوان در خانواده
 • اشتغال :
 • بسترسازی جهت اشتغالزایی برای جوانان
 • توانمندسازی جوانان با تأکید بر مهارت آموزی
 • اطلاع رسانی و شفاف سازی بازار کار
 • فرهنگ سازی و اصلاح نگرش در زمینه اخلاق کار
 • نهادینه نمودن کارآفرینی در جوانان
 • دسترسی جوانان به فرصت های شغلی برابر
 • اوقات فراغت
 • اصلاح نگرش ها و الگوهای رفتاری در زمینه اوقات فراغت
 • بهینه سازی زیرساخت های فراغتی
 • توسعه کمی و کیفی برنامه های فراغتی
 • مشارکت های اجتماعی :
 • تقویت سرمایه اجتماعی جوانان
 • توانمندسازی جوانان به منظور ایجاد روحیه مشارکت جویی فعال و خودجوش
 • توانمندسازی نهاد خانواده، مدرسه و محیط به منظور رشد و پرورش روحیه مشارکت جویی فعال و خودجوش جوانان
 • توسعه کمی و کیفی سازمان های غیر دولتی جوانان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
زمان :
مهلت ارسال طرح ها از تاریخ 25/12/1398 لغایت 25/2/1399 می باشد.
شرایط پیشنهاد دهندگان طرح :
الف ) افراد حقیقی
 • دارا بودن 2 سال سابقه هیئت علمی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • دارا بودن 6 سال سابقه کاری مرتبط برای افراد غیر از هیئت علمی دانشگاه ( سابقه رسمی باید به تأیید دستگاههای مرتبط یا موسسات رسمی دارای شماره ثبت و شناسه ملی رسیده باشد. )
 • دارا بودن تیم اجرایی و امکانات سخت افزاری متناسب برای اجرای طرح
 • دارا بودن تحصیلات مرتبط با موضوع طرح
ب ) افراد حقوقی
 • غیردولتی بودن مؤسسه
 • دارا بودن شماره ثبت و شناسه ملی
 • دارا بودن 5 سال سابقه کاری مرتبط و حداقل 2 طرح اجرا شده در زمینه مرتبط با موضوع طرح
 • تناسب زمینه فعالیتی قید شده در اساسنامه مؤسسه با موضوع طرح
انواع طرح :
طرح ها از نظر گستره اجرایی به دو گروه استانی و منطقه ای تفکیک می شوند که در زمان ارائه باید توسط پیشنهاد دهنده طرح ذکر گردد.
 • طرح استانی طرحی است که گستره جغرافیایی اجرای طرح، حداکثر یک استان است.
 • طرح منطقه ای طرحی است که گستره جغرافیایی اجرای طرح بیش از یک استان با ویژگی طبیعی یا انسانی متمایز نسبت به مناطق همسایه باشد.
شرایط طرح :
 • تحقیقاتی و پژوهش محور نباشد.
 • اشتغال مستقیم ( راه اندازی شغل ) نباشد به استثناء مناطق محروم و کمتر توسعه یافته طبق فهرست تصویب نامه هیئت وزیران به شماره:۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ 10/4/88 .
 • طرح در قالب طرح نامه این فراخوان (قابل دریافت از سایت ...... ) ارائه شود.
 • جامعه هدف طرح ( شرکت کنندگان یا بهره مندان طرح ) جوان ( 35-18 سال ) باشند.
شیوه ارسال طرح :
 • دریافت طرح نامه از سایت .........
 • تکمیل طرح نامه توسط پیشنهاد دهنده طرح
 • ارائه طرح به اداره کل ورزش و جوانان استان محل اقامت ( افراد حقیقی )/ محل ثبت ( افراد حقوقی)
پیوست شماره 4

فرم شورای داوری استانی استان : ..........................................................

طرح : ..................................................................................... ارائه شده توسط ...................................................... در تاریخ ........................................ دریافت شد و در تاریخ ....................................... در شورای داوری استانی با حضور اعضای ذیل بررسی گردید.
ردیف
اعضای شورای داوری استانی
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
امضاء
1
مدیرکل ورزش و جوانان استان ( رئیس شورا )2
معاون امور جوانان استان ( دبیر شورا )3
رئیس مجمع سمن های جوانان استان4
صاحبنظر یا کارشناس تخصصی مرتبط با موضوع طرح5
صاحبنظر یا کارشناس تخصصی مرتبط با موضوع طرح6
صاحبنظر یا کارشناس تخصصی مرتبط با موضوع طرح7
کارشناس طرح های ملی در اداره کل استان8
نماینده حراست استان • نتیجه بررسی طرح در شورای داوری استانی استان : ..........................................................
عنوان طرح : ..................................................................................... ارائه کننده: ....................................................................... تاریخ بررسی: ...................................................
1
طرح پیشنهادی مردود است از نظر :
ایراد محتوایی ¨ عدم توانمندی مجری ¨ عدم احراز شرایط فراخوان ¨
* ( مشروح علت ها به پیوست ارائه شود )
2
طرح مورد تأیید است و با مبلغ( به عدد ) ......................................... ریال ( به حروف ) ............................................................................. ریال جهت حمایت موافقت می شود. ( تأیید قطعی )
3
طرح مورد تأیید است و با مبلغ( به عدد ) ......................................... ریال ( به حروف ) ............................................................................. ریال جهت حمایت موافقت می شود. لیکن انعقاد تفاهم نامه با مجری مشروط به اصلاح موارد ذیل می باشد ( تأیید مشروط ) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • تاریخ :
 • امضای رئیس شورای داوری استانی :
پیوست شماره 5

فرم شورای داوری منطقه ای استان : ....................................

طرح : ..................................................................................... ارائه شده توسط ...................................................... در تاریخ ........................................ دریافت شد و در تاریخ ....................................... در شورای داوری منطقه ای با حضور اعضای ذیل بررسی گردید.
ردیف
اعضای شورای داوری منطقه ای
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
امضاء
1
مدیرکل ورزش و جوانان استان ( رئیس شورا )2
معاون امور جوانان استان ( دبیر شورا )3
صاحبنظر یا کارشناس تخصصی مرتبط با موضوع طرح4
صاحبنظر یا کارشناس تخصصی مرتبط با موضوع طرح5
کارشناس طرح های ملی در اداره کل استان6
نماینده حراست استاننتیجه بررسی طرح در شورای داوری منطقه ای استان .......................................
عنوان طرح : ..................................................................................... ارائه کننده: ....................................................................... تاریخ بررسی: ...................................................
1
طرح پیشنهادی مردود است از نظر :
ایراد محتوایی ¨ عدم توانمندی مجری ¨ عدم احراز شرایط فراخوان ¨
* ( مشروح علت ها به پیوست ارائه شود )
2
طرح مورد تأیید است و با مبلغ( به عدد ) ......................................... ریال ( به حروف ) ............................................................................. ریال جهت حمایت موافقت می شود. ( تأیید قطعی )
3
طرح مورد تأیید است و با مبلغ( به عدد ) ......................................... ریال ( به حروف ) ............................................................................. ریال جهت حمایت موافقت می شود. لیکن لازم است موارد ذیل اصلاح گردد : ( تأیید مشروط)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تاریخ :
امضای رئیس شورای داوری منطقه ای :
 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو