خانه نایب رئیسان هیئت های ورزشی

نایب روسای هیئت های ورزشی

خانم شهلا گشتاسبی نایب رئیس هیئت هاکی استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :شهلا

نام خانوادگی :گشتاسبی

سمت:نایب رئیس هیئت هاکی استان کهگیلویه بویراحمد

متولد :1341

شماره تلفن همراه :09173413588

 

 

خانم صدیقه حق جو نایب رئیس هیئت کوهنوردی استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :صدیقه

نام خانوادگی :حق جو

سمت :نایب رئیس هیئت کوهنوردی استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1355

شماره تلفن همراه:09177415358

 

 

خانم زهرا توکل پور نایب رئیس هیئت نجات غریق استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :زهرا

نام خانوادگی :توکل پور

سمت :نایب رئیس هیئت نجات غریق استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1362

شماره تلفن همراه:09171439816

 

 

خانم اقدس نوربخش نایب رئیس هیئت فوتبال استان کهگیلویه بویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :اقدس

نام خانواد گی :نوربخش

سمت :نایب رئیس هیئت فوتبال استان و مسئول امور ورزش بانوان استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1341

شماره تلفن همراه :09173410728

 

 

خانم هانیه یاری نسب نایب رئیس هیئت پینگ پنگ استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :هانیه

نام خانوادگی :یاری نسب

سمت :نایب رئیس هیئت پینگ پنگ استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1362

شماره تلفن همراه:09100105753

 

 

خانم طیبه عباسی نایب رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :طیبه

نام خانوادگی :عباسی

سمت :نایب رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان

متولد 1363

شماره تلفن همراه :09366351849

 

 

 

خانم سید مریم تقوی اصل نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان کهگیلویه بویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :مریم

نام خانوادگی :تقوی اصل

سمت :نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان

متولد :1361

شماره تلفن همراه : 09175439976

 

 

 

خانم فریده فروزان نایب رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام : فریده

نام خانوادگی :فروزان

سمت :نایب رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1359

تلفن همراه: 09177419853

 

 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو